ÁSZF

Tagi Zóna Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve:  

Ecommerce Hungary Egyesület Kisvállalati Tagozat

Szolgáltató székhelye:

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ormos.zoltan@ecommerce.hu
Adószám: 19307642-2-42
Bankszámlaszám: 50453331-10008652
Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék
Telefonszáma: +36209776829
A szerződés nyelve: magyar


A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Intren Kft., 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. developer@intren.hu

1.Irányadó jog

A jelen ÁSZF-re és az alapul fekvő jogviszonyra a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)  (továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban: „Elker. tv.”) törvény.

Szolgáltató a Ptk. 6:85. § (2) alapján kizárja a Ptk. XVI. Fejezetében található rendelkezések alkalmazhatóságát az ÁSZF-re és az ÁSZF által szabályozott jogviszonyra az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével (Ptk. 6:84 § (1)).

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony alanyai csak a Szolgáltató, gazdálkodó szervezetek (jogi személyek vagy egyéni vállalkozók), illetve egyéb jogi személyek (pl. oktatási intézmények) lehetnek. Szolgáltató fogyasztók számára nem értékesíti a rendezvényen való részvétel lehetőségét.

  1. Hozzáférési jogosultság vásárlása

2.1  Felhasználó a tagizona.hu weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2  Felhasználó a vásárlás/rendezvényregisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlási űrlapon megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis és Szolgáltató jogosult a neki kifizetett ellenérték megtartása mellett a szerződésszegő félnek a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  1. 3. Megvásárolható szolgáltatások köre, 

3.1  A Magyar E-kereskedelem Napja rendezvényre (https:/ekernap.hu) szóló részvételi jogosultság (belépő) online rendelhető meg. Fogyasztók nem rendelhetnek részvételi jogosultságot, ezt kizárólag webshop üzemeltető vállalkozások (webshop tagi jegy) és webshopok részére szolgáltatást nyújtó vállalkozások és egyéb gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók  (normál jegy) tehetik meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, kivéve ha ettől eltérő egyértelmű jelzés (pl. bruttó ár) mást jelöl.

3.2  A weboldalon Szolgáltató a jegyvásárlási felületen részletesen feltünteti a rendezvényjegyek nevét, leírását.

  1. A részvételi jogosultság megvásárlásának folyamata

4.1  Felhasználó regisztráció nélkül végzi a vásárlást.

4.2  A rendezvényre a belépőket a “Jegy webshopoknak” vagy a „Normál jegy” gomb megnyomásával megjelenő űrlapon rendelheti meg, majd a vásárlási űrlapon alján módosíthatja a rendelni kívánt belépők számát.

4.3 A „Jegy webshopoknak” elnevezésű szolgáltatást kizárólag fogyasztóknak és/vagy gazdálkodó szervezeteknek online felületen kosaras értékesítés útján terméket házhozszállítás valamint átvevőpontos és/vagy csomagautomatás és/vagy személyes átvétel útján értékesítő webáruházat üzemeltető gazdálkodó szervezetek (zrt., nyrt,, kft., bt. vagy egyéni vállalkozók részére nyújtja.

4.4 Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy  a „Jegy webshopoknak” nyújtott szolgáltatást megvásárló jogi személy vagy egyéni vállalkozó megfelel a 4.3 pontban leírt feltételeknek és amennyiben az(ok) nem felel(nek) meg a a 4.3 pontban leírt feltételeknek, akkor a „Normál jegy” és a „Jegy webshopoknak”  szolgáltatás árkülönbözetét jogosult kiszámlázni díjbekérő formájában a kedvezményes „Jegy a webshopoknak” szolgáltatást tévesen megrendelő jegyvásárlónak, aki csak az árkülönbözet megfizetésével válik jogosulttá résztvenni a rendezvényen.

4.5 Amennyiben a 4.4 pontban körülírt árkülönbözetet nem szándékozik a jegyvásárló megfizetni és nem kíván részt venni a Magyar E-kereskedelem Napja rendezvényen, Szolgáltató 5900 Ft+ÁFA kezelési költség felszámítása mellett visszaállítja az eredeti állapotot.

4.6 A jegyvásárló a FIZETÉS gomb megnyomásával érkezik a SimplePay fizetési felületére, ahol bankkártyás fizetés és azonnali átutalás lehetséges, a SimplePay által biztosított keretek között.

A jegyvásárló adatainak megadásával és FIZETÉS gombra klikkeléssel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által tárolt egyes személyes adatait Szolgáltató továbbítja az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4.7   Fizetési módok

Online bankkártyás fizetés a a Stripe ( Stripe Inc. ) fizetési rendszerén keresztül.

Átutalás: kivételes esetben emailben rendelhető részvételi jogosultság a Rendezvényre. Felhasználó a megrendelt belépők ellenértékét a Szolgáltató e-mailjében található bankszámlára 2 munkanapon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a rendezvényre történő belépésre.

Sikertelen bankkártyás fizetési kísérlet esetén a jegyvásárlást megkísérlő felhasználónak a megadott adatokkal megegyező adattartalommal díjbekérőt küldünk. A díjbekérő megfizetése után automatikusan küldi a szamlazz.hu rendszere az e-számlát.

4.8  Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.9  Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.10  A megrendelt belépőjegy(ek) számláját elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott e-mail címre.